Политиката за събиране и обработване на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на информационни услуги, "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества отговарят на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за използването на сайта и за директен маркетинг, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Настоящата информация не се отнася за уебсайтове, достъпни от линкове на сайта на „vistapark.bg“    – 

 

Всички промени в тази информация ще бъдат публикувани на тази страница. Това ви позволява по всяко време да се информирате кои данни съхраняваме, как ги събираме и използваме.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС" ЕАД
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 206208800
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. Златен рог № 22, ет. 1, ап. офис 2 В.
 • Данни за кореспонденция: Адрес: гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. Златен рог № 22, ет. 1, ап. офис 2 В.
 • E-mail: office@vistapark.bg
 • Телефон.: 0877452207

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: cpdp.bg

„{Фирма}“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1)  "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества събират и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на сайта vistapark.bg и последващо предоставяне на информация, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

(2) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашия сайт и форма за запитване, „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негово дъщерни дружества действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия сайт, включително за:

 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти и друга полезна информация, които могат да са от интерес за Вас;

(2) „"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества спазват следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „{Фирма}“    може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества ?

Чл. 3. (1) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества извършват следните операции с личните данни за следните цели:

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на рекламни и информационни съобщения до клиентите
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества обработват следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и изпращане на запитване между "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества обработват – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества събират данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
  • Употреба на допълнителни приложения (плъгини) в социалните мрежи
   Възможно е допълнителните приложения („плъгини“) на социалните медии facebook.com и Twitter да бъдат вградени в нашите уеб страници. Свързаните услуги се предоставят съответно от компаниите Facebook Inc. и Twitter Inc. („доставчици“).

Facebook се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook“). За да добиете представа за плъгините на Facebook, посетете: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 

Twitter се поддържа от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. За да добиете представа за плъгините на Twitter, посетете: https://twitter.com/about/resources/buttons 
 

За да повишим защитата на вашите лични данни, когато посещавате нашите сайтове, тези плъгини ще са достъпни само след две кликвания. Това гарантира, че когато чрез страницата на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества влизате в сайтове, съдържащи плъгини, няма автоматично да бъдете свързвани със сървъра на доставчика. Само в случай, че активирате плъгините, разрешавайки преноса на данни, браузърът ще ви свърже директно със сървъра на доставчика. Тогава, съдържанието на различните плъгини директно се прехвърля от доставчика на вашия браузър и се появява на екрана ви.

 

Плъгинът разкрива информация на доставчика коя от нашите страници сте посетили. Ако, докато разглеждате нашия сайт, сте в профила си във Facebook или Twitter, доставчикът има възможност да сравни интересите ви, например, информацията, която разглеждате с данните от профила ви. Когато използвате някоя от функциите на плъгините (например кликнете върху бутона “Like”, оставяйки коментар), тази информация също ще бъде предавана от браузъра директно на доставчика за запазване.

 

Допълнителна информация за събирането и използването на данни от Facebook или Twitter и относно правата и възможностите, с които разполагате за защита на личната ви информация при тези обстоятелства, можете да намерите в Политиката за защита на личните данни на доставчиците:

 

Политика за защита на личните данни, издадена от Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
 

Политика за защита на личните данни, издадена от Twitter: https://twitter.com/privacy
 

За да не позволите на Facebook или Twitter да свържат посещението ви в нашия уебсайт с потребителския ви профил в тези доставчици, ще трябва да излезете от съответния потребителски профил, преди да влезете на нашите страници.

(3) „"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества не събират и не обработват лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Лични данни на деца

"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества не желае да събира данни за деца на възраст под 18 години. При изпращане на запитване към нас, задължително се отбелязва потвърждение, че лицето е над 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са предоставили лични данни на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества, искаме да се свържат с нас на посочения по-долу адрес (вижте по-долу), ако искат тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества съхраняват Вашите лични данни за срок не по-дълъг от пет години. След изтичането на този срок, „"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества полагат необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за реда за унищожаване на лични данни.

(2) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества Ви уведомяват, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества или друго.

(3) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества може по собствена преценка да предават част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества могст да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества Ви предоставят при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества си запазват правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно с отправяне на искане до "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества.

Право на изтриване („да бъдеш забравен “)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества изтриване на свързаните с Вас лични данни, а"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества;

(2) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества не са длъжни да изтрият личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества.

(4) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества не изтриват данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „"ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. Личните данни, събрани от сайта на „{Фирма}“ не се предоставят на външни лица, извън вътрешната организация на администратора – "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества. Лицата, които имат право да се ползват от личните данни вътре в организацията са изчерпателно определени в приетия правилник за вътрешния ред на Дружеството, както и в приетите процедури за обработка на лични данни.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: cpdp.bg
 •  

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „{Фирма}“ действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookies Policy)

Сайтът на "ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Какви мерки за сигурност сме предприели в „ПАРКУЕЙ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД и всички негови дъщерни дружества“ по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Защитата на личните данни е изключителен приоритет за нашата компания. Настоящите правила са израз на желанието ни да защитим по възможно най-добрия начин данните за нашите настоящи и бъдещи клиенти. Освен тях приехме и редица вътрешни фирмени процедури, с които се гарантира уреденост и законност на процедурите, свързани с обработката на лични данни.